GDPR: Ochrana dat - ITM INTERNET

Přejít na obsah
GDPR: Ochrana dat v rámci EU

GDPR
Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Do centra pozornosti Evropské komise se stále více dostávají práva a svobody evropských občanů ve vztahu k vlastním datům. Dne 25. května 2018 vstoupilo na území celé Evropské unie v platnost Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se zaměřuje na práva občanů na přenositelnost svých dat, jejich kompletní vymazání, přístup ke svým datům a transparentnosti v souvislosti se zpracováním informací dalšími subjekty, jakož i právo na to být neprodleně obeznámen v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti dat.

Datová centra v EU
Přechovávání, zálohování a ukládání dat v EU
Pro dosažení maximální spolehlivosti jsou všechny virtuální servery zapojené v clusterech a úložiště jsou zálohována. Pro zajištění Business Continuity a Disaster Recovery a také pro zajištění bezpečnosti, redundance a efektivnosti si může zákazník vybrat aktivaci své cloudové infrastruktury ve více datových centrech.
Evropská síť zahrnuje dvě datová centra v Německu. Zákazník může vytvářet kopie a zálohy mezi oběma datovými centry. Původní obsah nebude přesouván mimo zvolené datové centrum, pokud o to nebude výslovně požádáno zákazníkem nebo pokud se nejedná o dodržování platných předpisů.

Spolehlivá a efektivní datová centra
Všechny virtuální privátní servery jsou provozovány v datových centrech na území Evropské unie. Tato moderní datacentra jsou umístěna v Německu a splňují všechny normy a zákonné předpisy EU. Datová centra disponují celkovou kapacitou 15000 fyzických serverů.
Obě datacentra patří k nejmodernějším, zejména pokud jde o provozní bezpečnost a energetickou účinnost. Jsou umístěna v různých městech, která jsou od sebe vzdálena několik set kilometrů a obě jsou napájena různými dodavateli elektřiny. Vzhledem k tomuto geografickému rozložení budou vaše služby dostupné i v případě, že dojde k velmi nepravděpodobnému případu, že jedno datové centrum bude poškozeno požárem, vodou nebo jinou představitelnou katastrofou.

PARAMETRY DATOVÝCH CENTER
Umístění
 EU1 Německo
 EU2 Německo
Plocha
2050 m²
Kapacita15000 fyzických serverů
Chlazení
Mnohonásobné chlazení (n+1)
Systém chlazení podzemní vodou
Několik klimatizačních skříní (n+1)
100% redundantní
Energeticky efektivní
Dálkové ovládané
Rozšiřitelné
Konektivita
Četná optická vlákna využívající alespoň dva různé směry vstupu do budovy
Celková propustnost do internetu 460 Gb/s
Napájení
Vnitřní transformátorová stanice
Mnohonásobné UPS s bateriemi (n + 1)
Nouzový záložní generátor s výkonným dieselovým generátorem
Zabezpečení
Přístup pouze přes ID kartu
Poplachový systém
Bezpečnostní služba v areálu
Více než 50 monitorovacích kamer se záznamem
Detektor kouře / automatický požární poplach
Instalace kouřového odtahu
Detektor vody
Prostředí
Stovky napájecích vývodů v každé místnosti instalovaných přímo do dvojité podlahy
Každý jednotlivý elektrický vývod chráněn jističem 16 A
Kanalizace pro studenou vodu pod dvojitou podlahou
Žlab pro odvod vody v případě úniků
19'' racky individuálně uzamykatelné
Služba
Personál na místě 365 dní v roce
Fotografie z datových center
Návrat na obsah