GDPR: Ochrana dat - ITM INTERNET

Přejít na obsah
GDPR: OCHRANA DAT V RÁMCI EU

GDPR
VŠEOBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Do centra pozornosti Evropské komise se stále více dostávají práva a svobody evropských občanů ve vztahu k vlastním datům. Dne 25. května 2018 vstoupilo na území celé Evropské unie v platnost Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se zaměřuje na práva občanů na přenositelnost svých dat, jejich kompletní vymazání, přístup ke svým datům a transparentnosti v souvislosti se zpracováním informací dalšími subjekty, jakož i právo na to být neprodleně obeznámen v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti dat.

Datová centra v EU
PŘECHOVÁVANÍ, ZÁLOHOVANÍ A UKLÁDANÍ DAT V EU
Pro dosažení maximální spolehlivosti jsou všechny VPS i VMS servery zapojené v clusterech a úložiště jsou zálohována. Pro zajištění Business Continuity a Disaster Recovery a také pro zajištění bezpečnosti, redundance a efektivnosti si může zákazník vybrat aktivaci své cloudové infrastruktury ve více datových centrech.

Evropská síť zahrnuje dvě datová centra v Německu. Zákazník může vytvářet kopie a zálohy mezi oběma datovými centry. Původní obsah nebude přesouván mimo zvolené datové centrum, pokud o to nebude výslovně požádáno zákazníkem nebo pokud se nejedná o dodržování platných předpisů.

SPOLEHLIVÁ A EFEKTIVNÍ DATOVÁ CENTRA
Datová centra, jejíž součástí jsou VPS a VMS servery, byla navržena tak, aby garantovala maximální spolehlivost -  redundance všech zdrojů energie a chladicích systémů, maximální zabezpečení budov, redundance síťových spojení a zkušený tým expertů.

PARAMETRY DATOVÝCH CENTER
Umístění
 Mnichov
 Norimberk
Plocha
300 m² (Mnichov)
1750 m² (Norimberk)
Chlazení
Mnohonásobné chlazení (n+1)
Systém chlazení podzemní vodou
Několik klimatizačních skříní (n+1)
100% redundantní
Energeticky efektivní
Dálkové ovládané
Rozšiřitelné
Konektivita
Četná optická vlákna využívající alespoň dva různé směry vstupu do budovy
Celková propustnost do internetu 200 Gb/s
Napájení
Vnitřní transformátorová stanice
Mnohonásobné UPS s bateriemi (n + 1)
Nouzový záložní generátor s výkonným dieselovým generátorem
Zabezpečení
Přístup pouze přes ID kartu
Poplachový systém
Bezpečnostní služba v areálu
Více než 50 pozorovacích kamer se záznamem
Detektor kouře / automatický požární poplach
Instalace kouřového odtahu
Detektor vody
Prostředí
Stovky napájecích vývodů v každé místnosti instalovaných přímo do dvojité podlahy
Každý jednotlivý elektrický vývod chráněn jističem 16 A
Kanalizace pro studenou vodu pod dvojitou podlahou
Žlab pro odvod vody v případě úniků
19'' racky individuálně uzamykatelné
Služba
Personál na místě 365 dní v roce
© 2020 ITM INTERNET - Všechna práva vyhrazena
Kopírování obsahu bez souhlasu majitele stránek je přísně zakázáno.
ITM INTERNET
Microsoft CSP Partner
Eset Bronze Partner
Dell Authorized Partner
Návrat na obsah